Toán lớp 4 » Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hoàng Minh Đức Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng, Hải Phòng 10 10 00:11:12
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ↓↑

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Công thức:

  • Số thứ nhất bằng tổng của hai số chia cho tử số cộng mẫu số nhân với tử số 
  • Số thứ hai bằng tổng của hai số trừ đi số thứ nhất

 

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4