Toán lớp 4 » So sánh hai phân số cùng mẫu số.


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 15 15 00:00:09
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 5 5 00:02:17
So sánh hai phân số cùng mẫu số. ↓↑
  • Phân số nào có tử bé hơn thì bé hơn
  • Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn
  • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.
  • Nếu phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1
  • Nếu phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4