Toán lớp 4 » Phân số bằng nhau


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
VÕ ÂN THI Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 50 50 00:00:39
Nguyễn Hoàng Đức Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 40 40 00:00:21
nguyen khôi Trường Tiểu học Trần Thệ Giang Thành, Kiên Giang 38 38 00:00:47
Trần Thị Linh Nguyên Trường Tiểu học Tiên Sơn 1 Việt Yên, Bắc Giang 20 20 00:01:01
Nguyễn Hoa Trường Tiểu học Sơn Trung Đức Trọng, Lâm Đồng 16 16 00:00:07
Nguyễn Lê Thiên Hương Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 10 10 00:00:22
Nguyễn Hoàng Minh Đức Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng, Hải Phòng 10 10 00:00:28
Bùi Quang Vinh Trường Tiểu học Mỹ Hà Lạng Giang, Bắc Giang 5 5 00:00:04
HOÀNG TRANG Trường Tiểu học Số 1 Noong Luống Điện Biên, Điện Biên 3 3 00:00:44
Nguyễn Tuyến Trường Tiểu học Cảnh Thuỵ Yên Dũng, Bắc Giang 2 2 00:01:13
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:53
Phân số bằng nhau ↓↑

Tính chất cơ bản của phân số:

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Toán lớp 4