I. Toán » Phân số bằng nhau


II. Hướng dẫn Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhau

Tính chất cơ bản của phân số:

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
VÕ ÂN THI LỚP 4 Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 50 50 00:00:39
Nguyễn Hoàng Đức LỚP 4 Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 40 40 00:00:21
nguyen khôi HỌC TIẾNG ANH Trường Tiểu học Trần Thệ Giang Thành, Kiên Giang 38 38 00:00:47
Trần Thị Linh Nguyên MẪU GIÁO Trường Tiểu học Tiên Sơn 1 Việt Yên, Bắc Giang 20 20 00:01:01
Nguyễn Hoa LỚP 5 Trường Tiểu học Sơn Trung Đức Trọng, Lâm Đồng 16 16 00:00:07
Nguyễn Lê Thiên Hương LỚP 1 Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 10 10 00:00:22
Nguyễn Hoàng Minh Đức LỚP 2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng, Hải Phòng 10 10 00:00:28
Bùi Quang Vinh LỚP 4 Trường Tiểu học Mỹ Hà Lạng Giang, Bắc Giang 5 5 00:00:04
HOÀNG TRANG LỚP 4 Trường Tiểu học Số 1 Noong Luống Điện Biên, Điện Biên 3 3 00:00:44
Nguyễn Tuyến LỚP 4 Trường Tiểu học Cảnh Thuỵ Yên Dũng, Bắc Giang 2 2 00:01:13
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:53

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán