Toán lớp 4 » Chia cho số có hai chữ số(tiếp theo 3)


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Mẫn Phong Trường Tiểu học Thị trấn Chờ số 1 Yên Phong, Bắc Ninh 5 5 00:09:30
Đặng Công Chiến Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp Đơn Dương, Lâm Đồng 4 5 00:11:50
Nguyễn Hoàng Đức Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 2 5 00:01:55
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 2 00:00:22
Chia cho số có hai chữ số(tiếp theo 3) ↓↑

Luyện tập: 

Dạng bài toán tìm x:

Giới hạn của bài tập này:

  • Thương là số có 2, hoặc 3 chữ số
  • Chia ba hoặc bốn chữ số cho 2 chữ số

Chú ý: Vì chữ x giống dấu nhân, do vậy chuyển sang bài toán tìm y, các em gặp các dạng toán tương tự, tim a hoặc b hoặc c.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4