Toán lớp 4 » Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Do Ha Truc Vy Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 15 27 00:03:33
Nguyễn Hoàng Minh Đức Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng, Hải Phòng 5 10 00:13:07
Nguyễn Phan Bảo Trường Tiểu học Phước Hòa B Phú Giáo, Bình Dương 3 3 00:16:30
Nguyễn Hoàng Đức Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 2 8 00:14:46
NGUYỄN ĐỖ ANH THIÊN Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thuận An, Bình Dương 1 4 00:09:57
Nguyễn Ngọc Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 1 2 00:02:50
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ↓↑

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó?

Bài giải:

Cách 1: 
Hai lần số bé là: 70 - 10 =60
Số bé là: 60 : 2 = 30
Số lớn là: 30 + 10 =40
Đáp số: Số lớn: 40
              Số bé: 30

Cách 2:
Hai lần số lớn là: 70 : 10 = 80
Số lớn là 80 : 2 = 40
Số bé là: 40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
             Số bé: 30

Kết Luận: Nhớ công thức:

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Chú ý:

  • Trong bài tập này nó sẽ tạo ra ngẫu nhiên trong trong hai cách giải. Bạn phải đọc đề cho cẩn thận
  • Các số được tạo ra ngẫu nhiên nhỏ hơn 1000

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4