I. Toán » Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


II. Hướng dẫn Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó?

Bài giải:

Cách 1: 
Hai lần số bé là: 70 - 10 =60
Số bé là: 60 : 2 = 30
Số lớn là: 30 + 10 =40
Đáp số: Số lớn: 40
              Số bé: 30

Cách 2:
Hai lần số lớn là: 70 : 10 = 80
Số lớn là 80 : 2 = 40
Số bé là: 40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
             Số bé: 30

Kết Luận: Nhớ công thức:

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Chú ý:

  • Trong bài tập này nó sẽ tạo ra ngẫu nhiên trong trong hai cách giải. Bạn phải đọc đề cho cẩn thận
  • Các số được tạo ra ngẫu nhiên nhỏ hơn 1000

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyen hai trieu LỚP 4 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 26 31 00:58:24
Do Ha Truc Vy LỚP 4 Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 15 27 00:03:33
VÕ ÂN THI LỚP 4 Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 7 8 00:04:46
Lã Thị Phương Thảo LỚP 2 Trường Tiểu học Thượng Thanh Long Biên, Hà Nội 5 6 00:09:03
Nguyễn Hoàng Minh Đức LỚP 2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng, Hải Phòng 5 10 00:13:07
Nguyễn Phan Bảo LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Hòa B Phú Giáo, Bình Dương 3 3 00:16:30
Bùi Khánh Huyền LỚP 4 Trường Tiểu học Thị trấn Cao Phong Cao Phong, Hòa Bình 3 11 00:09:25
Nguyễn Hoàng Đức LỚP 4 Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 2 8 00:14:46
Nguyễn Hoàng !uang Minh Quang Minh LỚP 3 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 7, Hồ Chí Minh 1 1 00:01:02
Nguyễn Ngọc LỚP 3 Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 1 2 00:02:50
NGUYỄN ĐỖ ANH THIÊN LỚP 4 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thuận An, Bình Dương 1 4 00:09:57

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán