Toán lớp 4 » Chia cho số có hai chữ số(tiếp theo 1)


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 12 12 00:01:00
Chia cho số có hai chữ số(tiếp theo 1) ↓↑

Chia số có bốn chữ số cho hai chữ số

Dạng bài tập câu a) sách giáo khao trang 82

Dạng bài tập 2 số đầu của số bị chia lớn hơn số chia

8192 : 64

Số 81 lớn hơn số 64


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4