I. Toán » Chia một tích cho một số


II. Hướng dẫn Chia một tích cho một số

Tính và so sánh giá trị của biểu thức:

(7 x 15) : 37 x (15 : 3)

Ta có:

  • (7 x 15) : 3 = 105 : 3 = 35
  • 7 x  (15 : 3) = 7 x 5= 35

Vậy: (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3)

Nhận xét: Ta không tính (7 : 3 ) x 15, vì 7 không chia hết cho 3

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết) rồi nhân kết quả với thừa số còn lại.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 15 15 00:00:32
VÕ ÂN THI LỚP 4 Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 6 7 00:23:35
Ngô Hoàng Lộc dream LỚP 4 Trường Tiểu học Đông Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 3 5 00:00:56

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán