Toán lớp 4 » Chia một tích cho một số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 15 15 00:00:32
VÕ ÂN THI Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 6 7 00:23:35
Ngô Hoàng Lộc dream Trường Tiểu học Đông Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 3 5 00:00:56
Chia một tích cho một số ↓↑

Tính và so sánh giá trị của biểu thức:

(7 x 15) : 37 x (15 : 3)

Ta có:

  • (7 x 15) : 3 = 105 : 3 = 35
  • 7 x  (15 : 3) = 7 x 5= 35

Vậy: (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3)

Nhận xét: Ta không tính (7 : 3 ) x 15, vì 7 không chia hết cho 3

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết) rồi nhân kết quả với thừa số còn lại.

Toán lớp 4