Toán lớp 4 » Chia một tích cho một số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 15 15 00:00:32
Ngô Hoàng Lộc dream Trường Tiểu học Đông Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 3 5 00:00:56
Chia một tích cho một số ↓↑

Tính và so sánh giá trị của biểu thức:

(7 x 15) : 37 x (15 : 3)

Ta có:

  • (7 x 15) : 3 = 105 : 3 = 35
  • 7 x  (15 : 3) = 7 x 5= 35

Vậy: (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3)

Nhận xét: Ta không tính (7 : 3 ) x 15, vì 7 không chia hết cho 3

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết) rồi nhân kết quả với thừa số còn lại.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4