Toán lớp 4 » Chương 2: 1. Phép cộng và phép trừ


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Ngô Thảo phương Trường Tiểu học Thanh Bính Thanh Hà, Hải Dương 5 13 00:03:21
Nguyễn Tấn Kiệt Kiệt Trường Tiểu học Phú Nghĩa Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 00:03:22
danh thanh Trường Tiểu học Bình An Kiên Lương, Kiên Giang 1 4 00:05:19
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 2 00:01:56
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 1 3 00:01:41
Chương 2: 1. Phép cộng và phép trừ ↓↑

Chương 2: Bốn phép tính cơ bản
1. Phép cộng và phép trừ
  Luyện tâp:
  Bài tập này tạo ra các số ngẫu nhiên từ 1000 đến 999999, tạo ngẫu nhiên hai phép tính cộng hoặc trừ, cho học sinh luyện tập.
   Tính rồi thử lại theo mẫu: Tham khảo phần luyện tập SGK trang 40


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4