Toán lớp 4 » Chia một tổng cho một số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 29 30 00:01:16
Chia một tổng cho một số ↓↑
  • Chia một tổng cho một số
    • Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.
  • Chia một hiệu cho một số
    • Khi chia một hiêu cho một số, nếu các số hạng của hiệu chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi trừ các kết quả tìm được với nhau.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4