Toán lớp 4 » Chia hai số có tận cùng là các chữ số không


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
lê lê quý nhan Trường THCS Ông Đình Khoái Châu, Hưng Yên 2 3 00:02:02
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 2 3 00:00:55
Chia hai số có tận cùng là các chữ số không ↓↑

Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba... chữ số không ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường:

  • Ví dụ:     32000 : 400 =  320 : 4 = 80

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4