Toán lớp 4 » Chia cho số có một chữ số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hoàng Đức Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 20 22 00:01:55
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 14 14 00:00:09
Bùi Quang Vinh Trường Tiểu học Mỹ Hà Lạng Giang, Bắc Giang 10 10 00:00:05
bùi trí dương dương Trường Tiểu học Hưng Thái Ninh Giang, Hải Dương 10 11 00:00:16
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:30
Chia cho số có một chữ số ↓↑

Chia cho số có một chữ số

- Lý thuyết, SGK trang 77, Cán em thực tập bài học này

- Điền số còn thiếu trong ô trống

- Mục đích: Luyện tập chia co số có 1 chữ số

- Phương pháp: Trong quá trinh chia chúng tôi dấu đi một số, kể cả thương, các em thực tập ở giấy, rồi điền số còn thiếu vào đúng vị trí.

Toán lớp 4