I. Toán » Chia cho số có một chữ số


II. Hướng dẫn Chia cho số có một chữ số

Chia cho số có một chữ số

Chia cho số có một chữ số

- Lý thuyết, SGK trang 77, Cán em thực tập bài học này

- Điền số còn thiếu trong ô trống

- Mục đích: Luyện tập chia co số có 1 chữ số

- Phương pháp: Trong quá trinh chia chúng tôi dấu đi một số, kể cả thương, các em thực tập ở giấy, rồi điền số còn thiếu vào đúng vị trí.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hoàng Đức LỚP 4 Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 20 22 00:01:55
dinhvinh trandinhvinh LỚP 3 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 14 14 00:00:09
Bùi Quang Vinh LỚP 4 Trường Tiểu học Mỹ Hà Lạng Giang, Bắc Giang 10 10 00:00:05
bùi trí dương dương LỚP 3 Trường Tiểu học Hưng Thái Ninh Giang, Hải Dương 10 11 00:00:16
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:30
trinh duong LỚP 3 Trường Tiểu học Hồng Dụ Ninh Giang, Hải Dương 1 3 00:00:39
Nguyễn Hà Châu LỚP 3 Trường Tiểu học Nam Cường Yên Bái, Yên Bái 1 11 00:00:00

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

nguyencongtrongtkqnam:

Hello we

15/11/2021 17:19:20

triduongdeptri:

gôd

14/05/2023 15:35:17

triduongdeptri:

hay

14/05/2023 15:35:02

triduongdeptri:

hay

14/05/2023 15:35:02

nguyencongtrongtkqnam:

Hello you

15/11/2021 17:20:24


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán