I. Toán » Tính chất kết hợp của phép nhân


II. Hướng dẫn Tính chất kết hợp của phép nhân

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Chú ý: Trong 3 chữ số có hai số nhân lại bằng: 10, 20,30...100

Chỉ cần nhân số còn lại với 1,2,3,...10 rồi thêm số 0 phía sau là được

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Do Ha Truc Vy LỚP 4 Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 20 28 00:04:28
Hoàng Kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 5 5 00:03:23
VÕ ÂN THI LỚP 4 Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 5 5 00:05:17
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 4 8 00:02:45
dinhvinh trandinhvinh LỚP 3 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 2 5 00:00:43
Lưu Bích Hà LỚP 3 Trường THCS Trà An Bình Thuỷ, Cần Thơ 2 7 00:01:31

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán