Toán lớp 4 » Nhân một số với một tổng


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Như Ngọc Nguyễn Ngọc Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 20 20 00:03:40
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 12 12 00:03:06
Nhân một số với một tổng ↓↑

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại với nhau

a x (b + c) = a x b + a x c

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Toán lớp 4