I. Toán » Nhân một số với một hiệu


II. Hướng dẫn Nhân một số với một hiệu

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân lần lượt số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

a x (b - c) = a x b - a x c

Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
trần đại long 300912 trần đại long LỚP 4 Trường Tiểu học Thanh Sơn Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 2 5 00:03:10
Nguyễn Lệ Quyên LỚP 4 Trường Tiểu học Ngô Mây An Khê, Gia Lai 1 3 00:01:16
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 4 00:00:14

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán