I. Toán » Chia một số cho một tích


II. Hướng dẫn Chia một số cho một tích

Chia một số cho một tích

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức: 24 : (3 x 2)

Ta có:

  • 24 : (3x2) = 24 : 6 = 4
  • 24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4
  • 24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Vậy: 24 : (3x2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3 

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

 

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hoàng Đức LỚP 4 Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 39 44 00:07:54
Nguyễn Tuấn Kiệt LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 1 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 30 32 00:02:42
VÕ ÂN THI LỚP 4 Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 30 36 00:15:13
nguyen hai trieu LỚP 4 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 26 28 00:09:07
dinhvinh trandinhvinh LỚP 3 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 7 9 00:01:19
trinh duong LỚP 3 Trường Tiểu học Hồng Dụ Ninh Giang, Hải Dương 4 6 00:01:22
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 2 2 00:00:27
Trần Bảo An LỚP 4 Trường Tiểu học Chất Bình Kim Sơn, Ninh Bình 2 4 00:00:45
Do Ha Truc Vy LỚP 4 Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 1 56 00:00:00

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán