Toán lớp 4 » Chia một số cho một tích


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hoàng Đức Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 39 44 00:07:54
Nguyễn Tuấn Kiệt Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 1 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 30 32 00:02:42
nguyen hai trieu Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 26 28 00:09:07
VÕ ÂN THI Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 11 11 00:23:33
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 7 9 00:01:19
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 2 2 00:00:27
Trần Bảo An Trường Tiểu học Chất Bình Kim Sơn, Ninh Bình 2 4 00:00:45
Do Ha Truc Vy Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 1 56 00:00:00
Chia một số cho một tích ↓↑

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức: 24 : (3 x 2)

Ta có:

  • 24 : (3x2) = 24 : 6 = 4
  • 24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4
  • 24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Vậy: 24 : (3x2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3 

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

 

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Toán lớp 4