Toán lớp 4 » Nhân với số có tận cùng là chữ số 0


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 63 68 00:02:44
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 3 6 00:00:24
Ngô Nhi Trường Tiểu học Tất Thắng Thanh Sơn, Phú Thọ 1 2 00:00:44
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 ↓↑

Bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Mô tả nội dung Sách bài tập giáo khoa lớp 4 tập 1 trang 63

Câu 1: Tính 270 x30 = ....


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4