Toán lớp 4 » Sử dụng phương pháp hộp để tính


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Bùi Quang Vinh Trường Tiểu học Mỹ Hà Lạng Giang, Bắc Giang 1 1 00:01:12
Sử dụng phương pháp hộp để tính ↓↑

 

Sử dụng phương pháp hộp để tính

Bước 1: Lập bảng với giá trị vị trí của thừa số thứ nhất  ở trên cùng và giá trị vị trí của thừa số thứ hai ở bên trái.
Bước 2: Nhân các giá trị vị trí và nhập giá trị của chúng vào các ô trong bảng.
Bước 3: Tính tổng từng hàng của bảng.
Bước 4: Cộng các tổng hàng này lại với nhau. Ta được kết quả của phép tính.

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4