Toán lớp 4 » Chia cho số có ba chữ số(dạng 2)


Loading...
Chia cho số có ba chữ số(dạng 2) ↓↑

Chia cho số có ba chữ số

Chia theo thứ tự từ trái sang phải

Lấy bốn chữ số đầu tiên bên trái chia cho số chia


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Toán lớp 4