Toán lớp 4 » Chia cho số có ba chữ số(dạng 1)


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 3 8 00:00:10
Chia cho số có ba chữ số(dạng 1) ↓↑

Chia cho số có ba chữ số:

Chia theo thứ tự từ trái sang phải

Lấy ba chữ số đầu tiên bên trái chia cho số chia

...

Dạng bài tập này ba chữ số đầu tiên luôn luôn lớn hơn số chia

Tham khảo sách giáo khoa trang 87

Toán lớp 4