Toán lớp 4 » Đổi Đề-xi-mét vuông Xăng-ti-met


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 100 100 00:02:54
thời thời mỹ toàn Trường Tiểu học Số 1 Ân Nghĩa Hoài Ân, Bình Định 44 57 00:01:38
Do Ha Truc Vy Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 7 10 00:00:11
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 7 8 00:00:12
Đổi Đề-xi-mét vuông Xăng-ti-met ↓↑

Đổi Mét vuông, Đề-xi-mét vuông, Xăng-ti-mét vuông và ngược lại

Bài toán sẽ xuất hiện những câu hỏi ngẫu nhiên giữa: m² , dm² , cm² 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4