Toán lớp 4 » Ki-lô-mét vuông


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hiểu Minh Trường Tiểu học Nam Trung Yên Cầu Giấy, Hà Nội 17 19 00:00:12
Do Ha Truc Vy Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 12 20 00:00:09
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 11 11 00:01:57
Nguyễn Linh Trường Tiểu học Ninh An Hoa Lư, Ninh Bình 5 6 00:00:07
Hoàng Kim Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 5 5 00:00:04
Trần Bảo An Trường Tiểu học Chất Bình Kim Sơn, Ninh Bình 5 12 00:00:44
Trần Công Luận Trường Tiểu học Phong Phú Bình Chánh, Hồ Chí Minh 4 4 00:00:08
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 2 5 00:00:09
Ki-lô-mét vuông ↓↑

Để đo diện tích lớn như diện tích thành phố, một khu rừng hay một vùng biển... người ta thường dùng đơn vị ki-lo-mét vuông.

Ki-lô-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1km

Ki-lô-mét vuông viết tắt là km²

1km² = 1 000 000 m²

1m² = 100dm²

1dm² = 100cm²

1m² = 10 000cm²

Nội dung bài luyện tập này đổi km² sang m², dm², cm² và ngược lại

Lớn hơn m²   Nhỏ hơn m²
km² hm² dam² dm² cm² mm²
1km² = 100 hm² 1hm² = 100 dam² 1dam² = 100 m² 1m² = 100 dm² 1dm² = 100 cm² 1cm² = 100 mm² mm² = 1/100cmm²

Chú ý: Đổi đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ bạn thêm hai số 00 đối với một đơn vị tiếp theo

Ví dụ: bạn đổi km² sang dam² thì bạn thêm bốn số không phía sau 1 km² = 10000 dam²

Toán lớp 4