Toán lớp 4 » Ki-lô-mét vuông


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Zata_zizac Tuấn Trường Tiểu học Hoà Mạc Duy Tiên, Hà Nam 41 46 00:00:25
Nguyễn Hiểu Minh Trường Tiểu học Nam Trung Yên Cầu Giấy, Hà Nội 17 19 00:00:12
Do Ha Truc Vy Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 12 20 00:00:09
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 11 11 00:01:57
Nguyễn Linh Trường Tiểu học Ninh An Hoa Lư, Ninh Bình 5 6 00:00:07
Hoàng Kim Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 5 5 00:00:04
Trần Bảo An Trường Tiểu học Chất Bình Kim Sơn, Ninh Bình 5 12 00:00:44
Trần Công Luận Trường Tiểu học Phong Phú Bình Chánh, Hồ Chí Minh 4 4 00:00:08
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 2 5 00:00:09
Ki-lô-mét vuông ↓↑

Để đo diện tích lớn như diện tích thành phố, một khu rừng hay một vùng biển... người ta thường dùng đơn vị ki-lo-mét vuông.

Ki-lô-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1km

Ki-lô-mét vuông viết tắt là km²

1km² = 1 000 000 m²

1m² = 100dm²

1dm² = 100cm²

1m² = 10 000cm²

Nội dung bài luyện tập này đổi km² sang m², dm², cm² và ngược lại

Lớn hơn m²   Nhỏ hơn m²
km² hm² dam² dm² cm² mm²
1km² = 100 hm² 1hm² = 100 dam² 1dam² = 100 m² 1m² = 100 dm² 1dm² = 100 cm² 1cm² = 100 mm² mm² = 1/100cmm²

Chú ý: Đổi đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ bạn thêm hai số 00 đối với một đơn vị tiếp theo

Ví dụ: bạn đổi km² sang dam² thì bạn thêm bốn số không phía sau 1 km² = 10000 dam²

Toán lớp 4