LỚP 4


Tỉ lệ bản đồ Tỉ lệ bản đồ

Ở phía góc bản đồ Việt Nam có ghi tỉ lệ 1:10000000 đó là tỉ lệ bản đồ, tỉ lệ này cho biết nước Việt Nam sẽ được vẽ thu nhỏ lại 10 000 000 lần so với thực tế

Chẳng hạn: độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 10 000 000 cm hay 100km

Tỉ lệ bản đồ được viết dưới dạng 1 phân số có tử số là 1 ví dụ: 1/10 000 000 hay 1:10 000 000

 

 

 

Luyện tập
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Ở dạng bài tập này thì ta chia ra làm hai trường hợp:

 1. Tỉ số là một số nhở hơn 1, có nghĩa là tử số nhỏ hơn mẫu số:
  • Số thứ nhất: Ta lấy hiệu chia cho mẫu số trừ tử số nhân với tử số
   • SO1 = Hiệu : (Mẫu - Tử) x Tử
  • Số thứ hai: Số thứ nhất cộng với hiệu
   • SO2 = SO1 + Hiệu
 2. Tỉ số là một số lớn hơn 1, có nghĩa là tử số lớn hơn mẫu số:
  • Số thứ nhất: Ta lấy hiệu chia cho tử số trừ mẩu số nhân với tử số
   • SO1 = Hiệu : (Tử - Mẫu ) x Tử
  • Số thứ hai: Số thứ nhất cộng với hiệu
   • SO2 = SO1 - Hiệu
Luyện tập
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Công thức:

 • Số thứ nhất bằng tổng của hai số chia cho tử số cộng mẫu số nhân với tử số 
 • Số thứ hai bằng tổng của hai số trừ đi số thứ nhất

 

 

Luyện tập
Tỉ số

Số xe tải:      |-----|-----|-----|-----|-----|  5 xe

Số xe khách: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 7 xe

Tỉ số của số xe tải và số xe khách là: 5:7 hay 5/7

Tỉ số của số xe khách và số xe tải là: 7:5 hay 7/5

 

Luyện tập
Tính diện tích hình thoi

Tính chất hình thoi

 1. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau
 2. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau
 3. Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau, và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
 4. Diện tích của hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2
Luyện tập
Các bài toán về ôn tập phân số

20 bài tập về ôn tập, cộng, trừ nhân chia phân số lớp 4

 1. Hai ôtô cùng chuyển gạo ở một kho. Ôtô thứ nhất chuyển được 2/7 số gạo trong kho, ôtô thứ 2 chuyển được 3/7 số gạo trong kho. Hỏi hai ôtô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?
 2. Một xe ôtô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường. Hỏi sau hai giờ ôtô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?
 3. Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội?
 4. Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó?
 5. Tại hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng 5/19 tổng số huy chương của đoàn giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và đồng bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?
 6. Trong một công viên có 6/7 diện tích và cây xanh. trong đó 2/5 diện tích công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?
 7. Trong một ngày thời gian học và ngủ của bạn Nam là 5/8 ngày, trong đó thời gian học của bạn Nam là 1/4 ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một này?
 8. Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh Tiếng Anh và 3/7 số học sinh Tin Học. Hỏi số học sinh Tin Học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?
 9. May một chiếc túi hết 2/3m vải. Hỏi may 3 chiếc túi hết bao nhiêu mét vải?
 10. Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng bán được 10kg đường, buổi chiều bán được 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lo-gam đường?
 11. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy vào 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?
 12. Một kho chứa 23450kg cà phê, lần đầu lấy ra 2701kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?|18048|kg
 13. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?
 14. Có một kho chứa xăng. Lần đầu người ta lấy 32850l xăng, lần sau lấy ra bằng 1/3 lần đầu thì trong kho còn lại 56200 lít xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?
 15. Có 9 chai, mỗi chai chứa 1/2l mật ong, người ta chia đều cho 4 người. Hỏi mỗi người được bao nhiêu lít mật ong?
 16. Một tàu vũ trụ chỡ 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết 3/5 khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chỡ bao nhiêu tấn thiết bị thay thế?
 17. Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy 25500kg gạo, lần sau lấy ra bằng 2/5 số gạo lấy lần đầu, thì trong kho càn 14300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?
 18. Người bán hàng chia đều 3/10kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo?
 19. Một hình chữ nhật có diện tích là 2m², chiều rộng bằng 1/2m tính chiều dài hình chữ nhật đó?
 20. Một hình bình hành có diện tích bằng 1/6m² chiề1u cao bằng 1/3m. Tính độ dài cạnh đáy hình đó.?

Ghi chú: Nếu kết quả là phân số thì các em ghi đấu "/" Ví dụ: 2/5 vào ô đáp số

Luyện tập
Phép chia hai phân số

Để thực hiện phép chia hai phân số ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Luyện tập
Tìm phân số của một số

Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với tử số rồi chia cho mẫu số

Bài tâp:

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 3/5 học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó?
Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường?|
Lớp 4A có 16 học sinh nam, và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?
Lớp 4B có 28 học sinh, trong đó có 6/7 số học sinh 10 tuổi. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh mười tuổi?
Một cửa hàng đã nhập 100 quả cam để bán, sau một ngày đã bán hết 2/5 số cam. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu quả cam?
Mẹ 49 tuổi ,tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ .Hỏi con bao nhiêu tuổi?
Mẹ 36 tuổi ,tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?
Bác An có một thửa ruộng .Trên thửa ruộng ấy bác dành 1/2 diện tích để trồng rau. 1/3 Để đào ao thả cá, phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30m². Tính diện tích thửa ruộng?

Luyện tập
Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Luyện tập
Phép trừ hai phân số Phép trừ hai phân số

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số cảu phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy dồng mẫu số của hai phân số đó, rồi trừ hai phân số đó

Luyện tập
Phép cộng hai phân số Phép cộng hai phân số

Phép cộng hai phân số cùng mẫu số:

 • Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số lại với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Phép cộng hai phân số khác mẫu số:

Luyện tập
So sánh hai phân số khác mẫu số So sánh hai phân số khác mẫu số

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng hai mẫu số đó, rồi so sánh tử số của hai phân số mới, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Chú ý: Nếu gặp trường hợp hai phân số cùng tử số, mẫu số nào lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn, và ngược lại mẫu số nào bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Luyện tập
So sánh hai phân số cùng mẫu số. So sánh hai phân số cùng mẫu số.
 • Phân số nào có tử bé hơn thì bé hơn
 • Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn
 • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.
 • Nếu phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1
 • Nếu phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1
Luyện tập
Quy đồng mẫu số các phân số Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số của hai phân số là gì? Quy đồng mẫu số của hai phân số là ta làm cho hai phân số đó có cùng mẫu số, nhưng giá trị của hai phân số đó không thay đổi.

Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta có thể làm như sau:

 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất, nhân với mẫu số của phân số thứ hai
 • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai, nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

Mẫu số mới đó ta gọi là bội số chung nhỏ nhất:

Khái niệm: Bội số chung nhỏ nhất là gì: Bội số chung nhỏ nhất của hai số a,b là số chia hết cho cả a và cho b.

Ví dụ: Bội số chung nhỏ nhất của 3 và 5 là 15, vì 15 chia hết cho 3 và 15 cũng chia hết cho 5

           số 30 vẫn chia hết cho 3 và chia hết cho 5 nhưng không phải là nhỏ nhất vì nó lớn hơn 15

Muốn quy đồng mẫu số các phân số, ta phải đi tìm bội số chung nhỏ nhất của hai mẫu số đã cho.

 • Bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên tố a,b là a x b (số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó)
 • Nếu a là bội số của b(a chia hết cho b) thì bội số chung nhỏ nhất của a, b là a

Cách tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số a và b:

 • Nếu a > b thì ta chọn a làm số để kiểm tra có chia hết cho a và cho b không, nếu có chia hết thì đó là bội số chung nhỏ nhất của hai số a và b. Ngược lại thì ta chọn b làm số để kiểm tra.
 • Ngược lại nếu số đã chọn không chia hết cho a và cho b thì ta chọn số a + a làm số để kiểm tra xem nó có chia hết cho a và cho b không, cứ làm tiếp tục như vậy cho đến khi tìm được số chia hết đồng thời cho a và cho b

Ví dụ: tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số 3 và 5:

 • Vì 5 lớn lơn 3 nên ta chọn số 5 để kiểm tra có chia hết cho cả 5 và 3 không, số 5 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3. Vậy không được.
 • Ta chọn số 5 + 5 = 10, kiểm tra số 10 có chia hết cho 5 và cho 3 không, vẫn chia hết cho 5 nhưng không chai hết cho 3 suy ra không được
 • Ta chọn số 5 + 5 +5 = 15, kiểm tra số 15 có chia hết cho 5 và cho 3 không, có 15: 5 = 3 và 15: 3 = 5. Vậy 15 là bội số chung nhỏ nhất của hai sô 3 và 5.

 

Luyện tập
Rút gọn phân số Rút gọn phân số

Rút gọn phân số

Có thể rút gọn phân số, bằng cách chia tử số và mẫu số cho một số khác 0, ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho, nhưng có tử số và mẫu số nhỏ hơn phân số ban đầu.

Phân số tối giảm là gì:

Ta chia tử số và mẫu số cùng cho một số tự nhiên nào đó lớn hơn 1, cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giảm.

Số tự nhiên lớn hơn 1 đó ta gọi là "Ước số chung lớn nhất"

Cách tìm ước số chung lớn nhất:

Cách tìm ước số chung lớn nhất của hai số a và b

Ta kí hiệu % là phép chia lấy số dư:

Nếu a >= b thì a = a % b

ngược lại b = b % a

làm cho đến khi a = 0 hoặc b = 0 thì dừng

Ước số chung lớn nhất cần tìm là: a + b

Ví dụ: Tìm ước số chung lớn nhất của phân số 12/8

Ta có: a = 12, b= 8;

 • Bước 1: do a lớn hơn b: vậy a= a % b = 12 % 8 = 4
  • a=4, b= 8
 • Bước 2: do b lớn hơn a vậy b = b % a = 8 % 4 = 0
  • a = 4, b= 0
 • Bước 4: do b =0, (hoặc a = 0)
  • Vậy ước số chung lớn nhất là a + b = 0 + 4 = 4

Phân số tối giảm là phân số có tử số mà mẫu số cùng chia hết cho 1, và không cùng chia hết cho một số nào khác.

 

Luyện tập