I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 11: What time is it?


II. Hướng dẫn Unit 11: What time is it?

Tiếng anh lớp 4 tập 2 Unit 11: What time is it?

Vocabulary: time, get up, go to school, have breakfast, have lunch, have dinner, go home, go to bed, TV, oclock, am, pm, at noon.

What time is ít? - It's + (time)

What time do you ...? - I ...at +(time)


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
TRỊNH ĐẠT LỚP 4 Trường Tiểu học Lê Đồng Phú Thọ, Phú Thọ 31 37 00:20:35
Vu Ngoc Hao LỚP 4 Trường Tiểu học Nhạo Sơn Sông Lô, Vĩnh Phúc 14 14 00:10:52
Nguyễn Ngọc Anh LỚP 3 Trường Tiểu học La Văn Cầu Tuy Đức, Đắk Nông 7 13 00:07:42
hoàng châm LỚP 3 Trường Tiểu học Bắc Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 6 6 00:05:04
nguyễn đàm kiều my LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 4 4 00:04:37
Trịnh Đàm Hải Yến LỚP 4 Trường Tiểu học Thụy Bình Thái Thụy, Thái Bình 4 4 00:02:25
nguyen hai trieu LỚP 4 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 3 3 00:00:51
Trương Minh Quân LỚP 5 Trường THCS Phan Chu Trinh Ba Đình, Hà Nội 3 3 00:01:58
Nguyễn Hoàng Hữu Thiện MẪU GIÁO Trường Tiểu học Tân Long 1 Ngã Năm, Sóc Trăng 3 3 00:00:47
Vũ Minh Khang LỚP 3 Trường Tiểu học Bãi Cháy Hạ Long, Quảng Ninh 3 5 00:00:38
Phí Minh Hiệu LỚP 3 Trường Tiểu học Ngọc Tảo Phúc Thọ, Hà Nội 3 8 00:01:55
Kim Ngân Phạm Thị LỚP 5 Trường Tiểu học Đại Thịnh A Mê Linh, Hà Nội 1 1 00:00:08
nguyễn kim ngân LỚP 4 Trường Tiểu học Thạch Châu Lộc Hà, Hà Tĩnh 1 1 00:00:08
Nghiêm Bảo Ngọc LỚP 4 Trường Tiểu học Tân Minh B Sóc Sơn, Hà Nội 1 1 00:00:05
trần thị như ngọc LỚP 3 Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 1 1 00:00:06

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4