I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 14: What dose he look like?


II. Hướng dẫn Unit 14: What dose he look like?

Tiếng anh lớp 4 bài 14:  What dose he look like? Anh ấy trông như thế nào?

Từ mới:  old, young, big, small, slim, strong, tall, short, thick, thin, like, now, footballer

già, trẻ, lớn , nhỏ , mỏng , mạnh mẽ , cao lớn , ngắn , dày, mỏng , như thế, bây giờ, cầu thủ bóng đá

 Bạn phải học thuộc các tính từ trên đây, bằng công cụ  trên


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Vu Ngoc Hao LỚP 4 Trường Tiểu học Nhạo Sơn Sông Lô, Vĩnh Phúc 17 17 00:04:38
nguyễn đàm kiều my LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 11 15 00:06:07
nguyễn thanh đạt LỚP 1 Trường Tiểu học DL Sơn Ca Hoàn Kiếm, Hà Nội 10 14 00:03:16

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4