I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 7: What do you like doing?


II. Hướng dẫn Unit 7: What do you like doing?

What do you like doing? unit7, English for grade 4,(Tiếng anh 4)

Vocabulary: swimming,cooking,collecting,stamps,riding a bike,playing badminton,flying a kite,taking photographs,watching TV,house,book,reading,listening,hobby,drawing,picture.

Competences:

      - Asking and answering question about what someone likes doing

      - Asking and answering question about someone's hobbies.

Sentence Patterns:

       - What do you like doing? - I like + verb_ing (noun)

       - What's your hobby? - I like + verb_ing (noun)

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Tuấn Dũng LỚP 4 Trường Tiểu học Quảng Lộc Ba Đồn, Quảng Bình 21 21 00:08:36
LÊ BÁ KHÁNH LÊ LỚP 4 Trường Tiểu học Điện Biên 2 Thanh Hóa, Thanh Hóa 10 10 00:03:11
Hoàng Giang LỚP 4 Trường Tiểu học Nông Thượng Bắc Kạn, Bắc Kạn 9 11 00:07:52
Bùi Khánh Huyền LỚP 4 Trường Tiểu học Thị trấn Cao Phong Cao Phong, Hòa Bình 6 6 00:09:49
nguyễn đàm kiều my LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 4 4 00:01:22
trần thị như ngọc LỚP 3 Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 1 2 00:00:34

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

giang4a2:

lưu ơ đâu vậy

12/11/2021 20:08:55

nguyentuandung07112013:

không biết

24/08/2022 15:11:37


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4