I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 12: What does your father do?


II. Hướng dẫn Unit 12: What does your father do?

Tiếng anh lớp 4 học kỳ 2: Unit 12: What does your father do? - Ba của bạn làm nghề gì? 

Vocabulary: "father, mother, sister, uncle, brother, grandpa, grandma, job, farmer, nurse, doctor, driver, worker, student, clerk, hospital, field, factory, office, family, member"

Từ vựng tiếng anh lớp 4 bài 12: Ba của bạn làm gì? Cha , mẹ , chị , chú , anh, ông nội , bà ngoại , việc làm, nông dân , y tá , bác sĩ , lái xe , công nhân, sinh viên, nhân viên , bệnh viện, cánh đồng, nhà máy, văn phòng , gia đình , thành viên.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
hoàng châm LỚP 3 Trường Tiểu học Bắc Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 21 23 00:10:07
TRỊNH ĐẠT LỚP 4 Trường Tiểu học Lê Đồng Phú Thọ, Phú Thọ 12 26 00:07:46
phan thanh tú LỚP 5 Trường Tiểu học Sơn Thuỷ Hương Sơn, Hà Tĩnh 7 7 00:01:18
nguyễn đàm kiều my LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 7 9 00:03:15
Nguyen Huyen LỚP 4 Trường Tiểu học Phúc Đồng Long Biên, Hà Nội 5 11 00:03:49
Pham Nguyet LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Ngô Quyền, Hải Phòng 1 1 00:00:22
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 5 00:14:52

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4