I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 5: Can you swim?


II. Hướng dẫn Unit 5: Can you swim?

Tiếng anh lớp 4: Unit 5: Can you swim?

Vocabulary:

Can, ride, cook, skate, skip, sing, swim, swing, dance, play, guitar, piano, volleyball, table tennis, chess, walk, fish, badminton

Competences:

      - Asking and answering question about what someone can / can't do

      - Asking and answering question about whether someone can do something

Sentence Patterns:

       - What can do you? - I can...

       - Can you ...? - Yes, I can/ No, I can't.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Zata_zizac Tuấn LỚP 4 Trường Tiểu học Hoà Mạc Duy Tiên, Hà Nam 104 118 00:00:04
Bùi Khánh Huyền LỚP 4 Trường Tiểu học Thị trấn Cao Phong Cao Phong, Hòa Bình 101 101 00:00:06
trần châu HỌC TIẾNG ANH Trường Tiểu học Hòa Trị 2 Phú Hoà, Phú Yên 32 77 00:37:43
Nguyễn Thị Hải Yến LỚP 4 Trường Tiểu học Vạn Yên Mê Linh, Hà Nội 27 41 00:01:08
Phạm Hương Giang Su Su LỚP 4 Trường Tiểu học Lê Lợi Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 17 21 00:06:16
Nguyễn Như Ngọc Nguyễn Như Ngọc LỚP 4 Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 15 23 00:06:46
nguyen nam LỚP 4 Trường Tiểu học Xã Đồi Trảng Bom, Đồng Nai 11 33 00:10:22
Trần Chi LỚP 4 Trường Tiểu học Số 2 Cát Hanh Phù Cát, Bình Định 10 10 00:04:26
Le Hai Anh LỚP 4 Trường Tiểu học Dũng Nghĩa Vũ Thư, Thái Bình 10 20 00:01:02
Vũ Minh Khang LỚP 3 Trường Tiểu học Bãi Cháy Hạ Long, Quảng Ninh 10 23 00:03:59
nguyen khôi HỌC TIẾNG ANH Trường Tiểu học Trần Thệ Giang Thành, Kiên Giang 9 13 00:05:24
Phạm Thái Sơn LỚP 2 Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên Phú Xuyên, Hà Nội 9 15 00:03:07
Nguyễn Lê Tiểu Muội LỚP 1 Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 9 15 00:05:19
nguyễn thảo LỚP 1 Trường Tiểu học Đại Thịnh B Mê Linh, Hà Nội 9 24 00:05:29
nguyễn đàm kiều my LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 7 11 00:00:05
nguyễn Bảo LỚP 4 Trường Tiểu học Vụ Quang Đoan Hùng, Phú Thọ 7 11 00:06:36
do lam LỚP 4 Trường Tiểu học Ninh Phúc Ninh Bình, Ninh Bình 5 7 00:01:25
huynh duc huy LỚP 4 Trường Tiểu học Phù Cần A Tiểu Cần, Trà Vinh 5 23 00:00:05
nguyễn NGA LỚP 3 Trường Tiểu học Thanh Hưng Thanh Chương, Nghệ An 4 4 00:01:36
nguyen trang LỚP 4 Trường Tiểu học Lương Mỹ A Chương Mỹ, Hà Nội 3 3 00:00:53

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4