I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 4: When is your birthday?


II. Hướng dẫn Unit 4: When is your birthday?

Học từ vựng tiếng anh lớp 4: Unit 4 When's your birthday?

Vocabulary:

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, birthday, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, twentieth, twenty-first, thirtieth.

Competences:

      - Asking and answering question about dates. 

      - Asking and answering question about someone's birthday. 

Sentence Patterns:

       - What is the date today? - It's...

       - When's your birthday? - It's on the...(số thứ tự) + of + tháng

Ex: It's on the first of October.

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Bùi Khánh Huyền LỚP 4 Trường Tiểu học Thị trấn Cao Phong Cao Phong, Hòa Bình 57 69 00:36:01
Đào Hương LỚP 4 Trường Tiểu học Yên Lập Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 43 55 00:10:34
BÙI HẢI LỚP 4 Trường Tiểu học Lâm Lợi Hạ Hoà, Phú Thọ 34 39 00:00:55
Nguyễn Lê Tiểu Muội LỚP 1 Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 30 52 00:16:30
LỖ THỊ KHÁNH NGỌC KHÁNH NGỌC LỚP 4 Trường Tiểu học Tự Lập A Mê Linh, Hà Nội 29 37 00:00:32
Hoàng Đình Thanh LỚP 2 Trường Tiểu học Hồng Đà Tam Nông, Phú Thọ 24 24 00:06:43
Nguyễn Ngọc LỚP 3 Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 24 26 00:08:52
Đinh Diệu Linh HỌC TIẾNG ANH Trường Tiểu học Thanh Đình Việt Trì, Phú Thọ 23 23 00:07:56
Nguyễn Thị Hải Yến LỚP 4 Trường Tiểu học Vạn Yên Mê Linh, Hà Nội 22 26 00:11:02
Pham Tra My LỚP 4 Trường Tiểu học Đội Cấn Thái Nguyên, Thái Nguyên 14 20 00:16:11
nguyễn đàm kiều my LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 8 12 00:03:56
Nguyễn thị Quy LỚP 3 Trường Tiểu học Thanh Nghị B Thanh Liêm, Hà Nam 6 6 00:05:40
Phạm Hương Giang Su Su LỚP 4 Trường Tiểu học Lê Lợi Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 2 2 00:00:52
Nguyễn Mạnh Toàn LỚP 4 Trường Tiểu học Tân Mai Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 00:02:05

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4