I. Từ vựng tiếng anh lớp 4 » Unit 17: How much is T-shirt


II. Hướng dẫn Unit 17: How much is T-shirt

Tiếng anh lớp 4 Unit 17: How much is T-shirt.

- How much is the ...? - It's 

- How much are the ...? - They're...

Từ vựng tiếng anh lớp 4 : Unit 17: "how much, dong, scarf, blouse, jacket, shirt, jumper, jeans, shoes, trousers, sandals, nice, T-shirt, sales, assistant, thousand, pair, slippers"

"bao nhiêu, đồng, khăn quàng cổ, áo cánh, Áo khoác, áo sơ mi, áo cổ lọ, Quần jean, đôi giày, quần, Dép xăng đan, đẹp, Áo thun", "bán hàng, trợ lý, nghìn, đôi, dép lê"


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Dương Quyết LỚP 4 Trường Tiểu học Hoàng Ninh 1 Việt Yên, Bắc Giang 3 17 00:04:46

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Từ vựng tiếng anh lớp 4