I. Tiếng Anh 4 » Unit 1: Good Morning How are you?


II. Hướng dẫn Unit 1: Good Morning How are you?

Unit 1: Good Morning How are you?

- Good morning : được dùng để chào nhau vào buổi sáng (đến trước 12 giờ trưa).

- Good afternoon: được dùng để chào nhau từ trưa đến khoảng 6 giờ tối (trước khi trời tối).

- Good evening: được dùng để chào nhau từ lúc mặt trời lặn đến trước lúc ngủ.

- Good night: được dùng để chúc nhau ngủ ngon.

- Good bye: được dùng để chào tạm biệt nhau.

... English 4 (SGK lớp 4)

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đình Dũng Nguyễn 1A Trường Tiểu học Phan Phu Tiên Liên Chiểu, Đà Nẵng 16 -L2.3 6 05:04:26
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 3 L1.1 1 04:56:18

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

quang090578:

Bài 2 khó quá

03/04/2024 22:21:52


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh 4