I. Toán » Nhân 2 số bằng phương pháp mạng lưới


II. Hướng dẫn Nhân 2 số bằng phương pháp mạng lưới

Nhân 2 số bằng phương pháp mạng lưới

Phương pháp nhân mạng lưới:

Bước 1: Lập bảng với các chữ số của thừa số thứ nhất ở trên cùng và các chữ số của thừa số thứ hai xuống bên phải. Vẽ các đường chéo từ trên cùng bên phải đến dưới cùng bên trái của mỗi ô trong bảng.

Bước 2: Nhân các chữ số và nhập kết quả của chúng vào ô tương ứng. Đường chéo trong mỗi ô phân cách chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Đối với các kết quả của phép nhân có 1 chữ số, hãy đặt số 0 ở bên trái đường chéo.

Bước 3: Tính tổng mỗi đường chéo bắt đầu từ phía dưới bên phải. Đối với kết quả lớn hơn 10, ta thực hiện phép nhớ, cộng tiếp theo đường chéo lên trên và sang trái.

Bước 4: Viết lại các tổng này thành một chuỗi chữ số theo thứ tự từ trên xuống dưới, sau đó từ trái sang phải. Đây là kết quả của phép nhân ban đầu.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Anh Tu LỚP 5 Trường Tiểu học An Thái Đông Cái Bè, Tiền Giang 12 12 00:00:35
Trần Minh Nhật LỚP 4 Trường Tiểu học Đồng Phong Nho Quan, Ninh Bình 3 5 00:00:25
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 3 6 00:00:15
trần đại long 300912 trần đại long LỚP 4 Trường Tiểu học Thanh Sơn Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 1 6 00:00:22

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán