Toán lớp 4 » Chia cho số có hai chữ số(tiếp theo 2)


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Vũ Hoàng Minh Khang Trường Tiểu học Tiền Phong Gia Lâm, Hà Nội 11 13 00:00:21
tran duc khai Trường Tiểu học Tân An 1 La Gi, Bình Thuận 10 11 00:02:00
Lê Long Nhật Trường Tiểu học Văn Hội Ninh Giang, Hải Dương 4 6 00:00:47
Đặng Công Chiến Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp Đơn Dương, Lâm Đồng 4 8 00:00:26
Chia cho số có hai chữ số(tiếp theo 2) ↓↑

Chia số có bốn chữ số cho hai chữ số

Dạng bài tập câu b) sách giáo khoa trang 82

Dạng bài tập 3 số đầu của số bị chia lớn hơn số chia

1154: 62

Số 115 lớn hơn số 62


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4