Toán lớp 4 » Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Lâm Trường Tiểu học Khương Đình Thanh Xuân, Hà Nội 20 30 00:00:50
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 10 00:02:04
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 3 3 00:01:31
tam tam Trường Tiểu học Nam Ninh Nam Trực, Nam Định 1 1 00:00:14
Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 ↓↑

Cách tính nhẩm:

Ví dụ 1:

27 x 11

Ta lấy 2 + 7 = 9 ta viết 9 vào giữa 27 ta được kết quả 279

Ví dụ 2: 

48 x 11

Ta lấy 4 + 8 = 12 ta viết 2 vào giữa 48 ta được 428

Do = 12 viết 2 nhớ 1 vậy ta phải thêm 1 vào 4 của 428 ta được 528

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4