Toán lớp 4 » Bài toán nhân với số có hai chữ số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Bùi Đào Phương Linh Trường Tiểu học Đan Phượng Đan Phượng, Hà Nội 10 3 00:06:57
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 11 00:01:28
Đặng Công Chiến Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp Đơn Dương, Lâm Đồng 4 8 00:06:58
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 2 10 00:00:39
Bài toán nhân với số có hai chữ số ↓↑
  1. Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có bao nhiêu trang?
  2. Bạn Nam đếm số viên gạch lát nền trong phòng học, chiều ngang có 24 viên, chiều dài có 36 viên. Hỏi phòng học đó có bao nhiêu viên gạch?
  3. Có 823 chấm bi trên mỗi chiếc váy. Hỏi có tất cả bao nhiêu chấm bi trên 24 chiếc váy?
  4. Một xưởng sản xuất đồ lưu niệm đặt 336 móc chìa khóa lưu niệm trong mỗi thùng. Hỏi nhà máy sẽ đặt bao nhiêu móc chìa khóa trong 51 thùng?
  5. Có 75 túi chứa đầy tiền xu. Có 52 xu trong mỗi túi. Có bao nhiêu đồng tiền xu trong tất cả?
  6. Một công ty bảo hiểm phải thanh toán 18 yêu cầu của người bệnh. Mỗi yêu cầu họ phải trả 42.500 nghìn. Hỏi công ty bảo hiểm phải trả bao nhiêu tiền cho tất cả các yêu cầu của người bệnh?
  7. Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần, Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ?
  8. Một siêu thị bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên, siêu thị đó thu được bao nhiêu tiền?
  9. Một trường học có 18 lớp, trong đó có 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh, và 6 lớp còn lại mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
  10. Trong tiết chào cờ khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4