Toán lớp 4 » Chia cho số có hai chữ số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hoàng Đức Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 52 65 00:00:22
tam tam Trường Tiểu học Nam Ninh Nam Trực, Nam Định 4 15 00:00:53
Nguyễn Tuấn Kiệt Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 1 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 4 6 00:01:29
Bùi Quang Vinh Trường Tiểu học Mỹ Hà Lạng Giang, Bắc Giang 3 5 00:00:32
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 2 2 00:00:13
tran duc khai Trường Tiểu học Tân An 1 La Gi, Bình Thuận 1 1 00:02:03
Chia cho số có hai chữ số ↓↑

Bài học này:Sách giáo khoa trang 81

Phạm vi bài tập này: Chia số có 3 chữ số cho số có hai chữ số.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4