Toán lớp 4 » Rút gọn phân số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hoàng Đức Trường Tiểu học Nghi Liên Vinh, Nghệ An 42 42 00:00:33
Nguyễn Lâm Trường Tiểu học Khương Đình Thanh Xuân, Hà Nội 13 13 00:00:08
Trần Đức Lương Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Ninh Bình, Ninh Bình 4 4 00:00:08
Nguyen Anh Tu Trường Tiểu học An Thái Đông Cái Bè, Tiền Giang 4 4 00:04:52
lê xuân lâm Trường Tiểu học Ông Đình Khoái Châu, Hưng Yên 3 3 00:00:12
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:58
Nguyễn Nguyệt Trường THCS Hoà Long Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 1 00:00:24
tran quynh Trường Tiểu học Tân Phong Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 1 1 00:00:43
Nguyễn Tuấn Dũng Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp Dĩ An, Bình Dương 1 1 00:00:31
trần châu Trường Tiểu học Hòa Trị 2 Phú Hoà, Phú Yên 1 1 00:00:25
Rút gọn phân số ↓↑

Rút gọn phân số

Có thể rút gọn phân số, bằng cách chia tử số và mẫu số cho một số khác 0, ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho, nhưng có tử số và mẫu số nhỏ hơn phân số ban đầu.

Phân số tối giảm là gì:

Ta chia tử số và mẫu số cùng cho một số tự nhiên nào đó lớn hơn 1, cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giảm.

Số tự nhiên lớn hơn 1 đó ta gọi là "Ước số chung lớn nhất"

Cách tìm ước số chung lớn nhất:

Cách tìm ước số chung lớn nhất của hai số a và b

Ta kí hiệu % là phép chia lấy số dư:

Nếu a >= b thì a = a % b

ngược lại b = b % a

làm cho đến khi a = 0 hoặc b = 0 thì dừng

Ước số chung lớn nhất cần tìm là: a + b

Ví dụ: Tìm ước số chung lớn nhất của phân số 12/8

Ta có: a = 12, b= 8;

  • Bước 1: do a lớn hơn b: vậy a= a % b = 12 % 8 = 4
    • a=4, b= 8
  • Bước 2: do b lớn hơn a vậy b = b % a = 8 % 4 = 0
    • a = 4, b= 0
  • Bước 4: do b =0, (hoặc a = 0)
    • Vậy ước số chung lớn nhất là a + b = 0 + 4 = 4

Phân số tối giảm là phân số có tử số mà mẫu số cùng chia hết cho 1, và không cùng chia hết cho một số nào khác.

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4