Toán lớp 4 » Tìm phân số của một số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đỗ Bảo Trang Trường Tiểu học Quang Hanh Cẩm Phả, Quảng Ninh 10 10 00:00:08
Nguyễn Thị Phương Trường Tiểu học Tiên Sơn 1 Việt Yên, Bắc Giang 4 4 00:00:17
hoang thanh Trường Tiểu học Minh Phương Việt Trì, Phú Thọ 4 4 00:00:32
lê lê quý nhan Trường THCS Ông Đình Khoái Châu, Hưng Yên 2 2 00:00:27
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:44
Tìm phân số của một số ↓↑

Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với tử số rồi chia cho mẫu số

Bài tâp:

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 3/5 học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó?
Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường?|
Lớp 4A có 16 học sinh nam, và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?
Lớp 4B có 28 học sinh, trong đó có 6/7 số học sinh 10 tuổi. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh mười tuổi?
Một cửa hàng đã nhập 100 quả cam để bán, sau một ngày đã bán hết 2/5 số cam. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu quả cam?
Mẹ 49 tuổi ,tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ .Hỏi con bao nhiêu tuổi?
Mẹ 36 tuổi ,tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?
Bác An có một thửa ruộng .Trên thửa ruộng ấy bác dành 1/2 diện tích để trồng rau. 1/3 Để đào ao thả cá, phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30m². Tính diện tích thửa ruộng?

Toán lớp 4