Toán lớp 4 » Tính số viên gạch lát nền


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Hoàng Giang Trường Tiểu học Nông Thượng Bắc Kạn, Bắc Kạn 11 15 00:08:11
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 11 12 00:00:25
Tính số viên gạch lát nền ↓↑

Bài toán: Tính diện tích có lời văn:

Để lát nền một căn phòng có diện tích là ...m² ta cần bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh là ... cm, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Chú ý: ta phải đổi m² sang dm² rồi tính
 

Toán lớp 4