Toán lớp 4 » Nhân với số có hai chữ số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
VÕ ÂN THI Trường Tiểu học Lạc An Bắc Tân Uyên, Bình Dương 16 20 00:02:16
Đặng Công Chiến Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp Đơn Dương, Lâm Đồng 1 2 00:01:55
Nhân với số có hai chữ số ↓↑

Ví dụ:

36

23

-------

108

72

-------

828

  •  3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1;

            3 x 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10 viết 10 

  • 2 nhân 6 bằng 12 viết 2 (dưới 0, thụt vào 1 chữ so với hàng trên) nhớ 1

           2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

  • Hạ 8

           0 cộng 2 bằng 2, viết 2;

           1 công 7 bằng 8, viết 8

Vậy kết quả cảu phép nhân: 36 x 23 = 828

Toán lớp 4