Toán lớp 4 » Nhân với số có hai chữ số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đặng Công Chiến Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp Đơn Dương, Lâm Đồng 1 2 00:01:55
Nhân với số có hai chữ số ↓↑

Ví dụ:

36

23

-------

108

72

-------

828

  •  3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1;

            3 x 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10 viết 10 

  • 2 nhân 6 bằng 12 viết 2 (dưới 0, thụt vào 1 chữ so với hàng trên) nhớ 1

           2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

  • Hạ 8

           0 cộng 2 bằng 2, viết 2;

           1 công 7 bằng 8, viết 8

Vậy kết quả cảu phép nhân: 36 x 23 = 828


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4