I. Tiếng Việt » Bài 9: o-c


II. Hướng dẫn Bài 9: o-c

Dưới đây là giáo án mẫu cho tiết học về âm "o" và "c" dành cho học sinh lớp 1 theo sách giáo khoa Tiếng Việt, bài 9. Giáo án này được thiết kế để giúp học sinh nhận biết, đọc và viết được các âm và từ mới, cũng như phát triển kỹ năng ngôn ngữ tổng thể.

Mục tiêu bài học

 1. Kiến thức:
  • Nhận biết được hai âm "o" và "c".
  • Đọc và viết được các từ: "cô", "cơ".
 2. Kỹ năng:
  • Đọc trơn các từ và câu ứng dụng liên quan đến âm "o" và "c".
  • Viết thạo các chữ cái và từ mới học.
 3. Thái độ:
  • Yêu thích môn học.
  • Tích cực tham gia vào các hoạt động lớp học.

Chuẩn bị

 • Giáo cụ: Bảng phụ, bút lông, flashcards của các chữ cái và từ, tranh minh họa liên quan đến từ mới.
 • Phương tiện: Sách giáo khoa, vở tập viết.
 • Công cụ hỗ trợ: Bài giảng điện tử Gogoedu Bài 9: o-c

Tiến trình bài học

1. Ổn định lớp (3 phút)

 • Gọi tên và kiểm tra sĩ số học sinh.
 • Giới thiệu bài mới, gây hứng thú cho học sinh thông qua một câu đố vui liên quan đến âm "o" và "c".

2. Giới thiệu âm mới (15 phút)

 • Giới thiệu âm "o" và "c": Sử dụng flashcards để trình bày chữ cái và phát âm. Lặp lại nhiều lần và khuyến khích học sinh nhắc lại.
 • Thực hành phát âm: Học sinh lần lượt phát âm các từ "cô", "cơ" sau giáo viên.
 • Nhận diện và đọc từ: Sử dụng tranh ảnh minh họa từ "cô", "cơ" và yêu cầu học sinh chỉ vào tranh khi đọc từ.

3. Luyện đọc (10 phút)

 • Đọc từ và câu: Sử dụng các câu chứa từ "cô", "cơ" để luyện đọc.
 • Hiểu nghĩa câu: Thảo luận về ý nghĩa của từng câu, giải thích từng từ trong câu.

4. Tập viết (15 phút)

 • Viết chữ cái: Hướng dẫn học sinh cách viết chữ "o", "c" trên bảng phụ và trong vở.
 • Viết từ: Tập viết các từ "cô", "cơ". Giáo viên đi quanh lớp hỗ trợ và sửa lỗi cho học sinh.
 • Kiểm tra bài viết: Nhận xét và sửa lỗi ngay trong giờ.

5. Phát triển lời nói (10 phút)

 • Trò chơi "Đoán từ": Học sinh tìm các từ trong lớp bắt đầu bằng âm "o" hoặc "c".
 • Kể chuyện: Khuyến khích học sinh kể lại một câu chuyện ngắn về nhân vật có tên bắt đầu bằng "cô" hoặc "cơ".

6. Củng cố - Dặn dò (5 phút)

 • Tổng kết bài học, nhắc lại các từ và âm mới học.
 • Dặn dò học sinh ôn tập và chuẩn bị bài cho buổi học tiếp theo.

Đánh giá bài học

 • Quan sát trực tiếp quá trình tham gia của học sinh.
 • Đánh giá sự tiến bộ qua kết quả bài viết và khả năng đọc.

Bài học này giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên, khuyến khích sự sáng tạo và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ thông qua các hoạt động thú vị và tương tác.

 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt