Tiếng Việt lớp 1 » Bài 56: uông-ương


Loading...
Bài 56: uông-ương ↓↑

 uông-ương

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
  •   HS đọc và viết được: uông, ương, quả chuông, con đường
  •   Đọc được câu ứng dụng: Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui vào hội 
  •   Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đồng ruộng

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1