I. Tiếng Việt » Bài 60: om- am


II. Hướng dẫn Bài 60: om- am

Bài 60: om- am
 • Giáo án lớp 1

  Bài 60: om - am

  Mục tiêu:

 • Học sinh biết đọc, viết, và phân biệt được các từ có vần "om" và "am".
 • Rèn luyện kỹ năng đọc thành thạo các câu ứng dụng, tăng cường khả năng phát âm chuẩn xác.
 • Phát triển kỹ năng nói thông qua việc biểu đạt lời cảm ơn.
 • I. Đánh vần:

 • Từ khóa: làng xóm, rừng tràm
 • Hoạt động:
  1. Giáo viên đọc mẫu từng từ một cách chậm rãi, rõ ràng.
  2. Học sinh lặp lại sau giáo viên từng từ một.
  3. Cùng nhau phân tích và lặp lại các vần "om" và "am" trong từ.
 • II. Tập đọc:

 • Từ vựng:
  • om: chòm râu, đom đóm
  • am: quả trám, trái cam
 • Hoạt động:
  1. Giáo viên đọc mẫu từng từ, nhấn mạnh vào vần "om" và "am".
  2. Học sinh theo dõi và đọc theo sau giáo viên.
  3. Thực hành đọc nhanh, đọc chậm, đổi vai giữa các bạn trong nhóm.
 • III. Tập viết:

 • Các từ cần viết: om, am, làng xóm, rừng tràm
 • Hoạt động:
  1. Giáo viên viết mẫu trên bảng.
  2. Học sinh quan sát và chép lại vào vở.
  3. Giáo viên đi quanh lớp kiểm tra và sửa lỗi cho học sinh.
 • IV. Đọc câu ứng dụng:

 • Câu: Mưa tháng bảy gãy cành trám / Nắng tháng tám rám trái bòng
 • Hoạt động:
  1. Giáo viên giải thích nghĩa của từng từ trong câu.
  2. Đọc mẫu toàn bộ câu, nhấn mạnh vào cách phát âm.
  3. Học sinh thực hành đọc theo từng cá nhân và từng nhóm.
 • V. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn

 • Hoạt động:
  1. Thảo luận về tầm quan trọng của việc nói "cảm ơn".
  2. Mỗi học sinh lần lượt thể hiện cách nói lời cảm ơn đến bạn bè, giáo viên.
  3. Giáo viên nhận xét và khích lệ các em thể hiện tốt.
 • Phương pháp đánh giá:

 • Quan sát sự tham gia và phản ứng của học sinh trong các hoạt động.
 • Đánh giá khả năng đọc, viết của học sinh thông qua bài tập lớp và vở bài tập.
 • Tài liệu tham khảo:

 • Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1.
 • Hình ảnh minh họa các từ vựng và câu ứng dụng để hỗ trợ giảng dạy.
 • Máy tính, máy chiếu có kết nối internet

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt