I. Tiếng Việt » Bài 47: en - ên


II. Hướng dẫn Bài 47: en - ên

Bài 47: en - ên

Bài 47: en - ên

Mục tiêu:

 • Nhận biết và phân biệt được âm "en" và "ên".
 • Cải thiện kỹ năng đánh vần, đọc, và viết các từ chứa âm "en" và "ên".

1. Đánh vần:

 • Lá sen: Tập trung vào âm "en".
 • Con nhện: Tập trung vào âm "ên".

2. Tập đọc:

 • En: Đọc "áo len", "khen ngợi", nhấn mạnh vào âm "en".
 • Ên: Đọc "mũi tên", "nền nhà", nhấn mạnh vào âm "ên".

3. Tập viết:

 • Viết từ "en", "ên", "lá sen", "con nhện" vào vở, lặp lại ba lần.

4. Đọc được câu ứng dụng:

 • Câu: "Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối."
 • Luyện đọc mẫu, học sinh đọc theo.

5. Phát triển lời nói tự nhiên:

 • Chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
 • Thảo luận, miêu tả vị trí các đồ vật trong lớp.
 • Nhìn hình vẽ, nói đồ vật đó ở đâu

Phương pháp giảng dạy:

 • Sử dụng tranh ảnh và đồ vật thực tế để giúp học sinh hình dung rõ ràng.
 • Khuyến khích học sinh tham gia các trò chơi phân biệt âm tiết.

Đánh giá:

 • Quan sát sự tham gia và hiểu biết của học sinh qua hoạt động lớp.
 • Kiểm tra vở để đảm bảo học sinh nắm vững các từ mới.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt