I. Tiếng Việt » Bài 35: uôi - ươi


II. Hướng dẫn Bài 35: uôi - ươi

Bài 35: uôi - ươi

Dưới đây là giáo án cho tiết học lớp 1, Bài 35 với chủ đề "uôi - ươi":

Bài 35: uôi - ươi

I. Mục tiêu:

 • Học sinh biết đọc, viết và phân biệt được âm "uôi" và "ươi".
 • Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu.
 • Phát triển kỹ năng nói tự nhiên qua chủ đề liên quan.

II. Chuẩn bị:

 • Bảng phụ viết sẵn các từ và câu ứng dụng.
 • Hình ảnh minh họa các từ vựng: chuối, bưởi.

III. Phương pháp:

 • Gợi mở, quan sát, thực hành.

IV. Tiến trình bài học:

1. Kiểm tra bài cũ:

 • Yêu cầu vài học sinh lên bảng đọc lại bài trước.

2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:

 • Giáo viên giới thiệu bài học và mục tiêu của tiết học.

b. Đánh vần:

 • Giáo viên viết từ "chuối", "bưởi" lên bảng.
 • Học sinh quan sát và đánh vần theo từng âm, từng từ.
 • Luyện tập đánh vần nhóm với các từ khác có âm "uôi", "ươi".

c. Tập đọc:

 • Đọc mẫu: Giáo viên đọc mẫu các từ và câu có chứa "uôi" và "ươi".
  • uôi: tuổi thơ, buổi tối
  • ươi: túi lưới, tươi cười
 • Học sinh lần lượt đọc theo sau giáo viên.

d. Tập viết:

 • Giáo viên viết mẫu "uôi", "ươi", "nải chuối", "múi bưởi" trên bảng.
 • Học sinh viết vào vở theo mẫu.

e. Đọc câu ứng dụng:

 • Giáo viên đọc mẫu câu: "Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ."
 • Học sinh đọc theo, lần lượt từng bạn.

f. Phát triển lời nói:

 • Thảo luận nhóm về các loại quả: chuối, bưởi, vú sữa.
 • Mỗi nhóm kể về một loại quả, sử dụng các từ đã học.

3. Củng cố:

 • Ôn lại các từ và câu học trong bài.
 • Nhận xét, khen ngợi những học sinh tích cực.

4. Dặn dò:

 • Chuẩn bị bài và học các từ mới ở nhà.
 • Vẽ tranh minh họa cho các từ "uôi" và "ươi".

Bài học được thiết kế nhằm mục đích giúp học sinh nhận biết và phân biệt hai âm "uôi" và "ươi" thông qua các hoạt động đọc, viết, và nói.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt