I. Tiếng Việt » Bài 23: g-gh


II. Hướng dẫn Bài 23: g-gh

Dưới đây là một giáo án cho lớp 1, bài 23 với chủ đề "g-gh".

Giáo án: Bài 23 "g-gh"

Mục tiêu:

 • Học sinh nhận biết và phân biệt được âm "g", "gh".
 • Đọc và đánh vần được: gà, ghế.
 • Viết được: g, gh, gà ri, ghế gỗ.
 • Đọc và hiểu câu ứng dụng: "nhà bà có tủ gỗ ghế gỗ".
 • Phát triển lời nói tự nhiên với chủ đề về gà ri, gà gô.

Phương pháp giảng dạy:

 • Kết hợp giảng giải trực quan, luyện tập, đàm thoại và tương tác cả lớp.

Chuẩn bị:

Tiến trình bài học:

 1. Khởi động (5 phút)

  • Hát một bài hát về chủ đề động vật.
  • Gọi học sinh nhắc lại nội dung bài học trước.
 2. Bài mới (40 phút)

  a. Đánh vần (10 phút)

  • Giới thiệu và đánh vần các từ: gà, ghế.
  • Học sinh lặp lại từng nhóm từ, cùng với giáo viên.

  b. Tập đọc (10 phút)

  • Đọc các từ và câu ví dụ: nhà ga, gồ ghề, gà gô, ghi nhớ.
  • Học sinh lần lượt đọc theo sau giáo viên.
  • Giải thích nghĩa của các từ khó và cách phát âm đặc biệt.

  c. Tập viết (10 phút)

  • Viết các chữ cái và từ mẫu trên bảng phụ: g, gh, gà ri, ghế gỗ.
  • Học sinh thực hành viết vào vở.
  • Giáo viên đi quanh lớp, hỗ trợ và chỉnh sửa cho học sinh.

  d. Đọc câu ứng dụng (5 phút)

  • Giáo viên đọc mẫu câu: "nhà bà có tủ gỗ ghế gỗ".
  • Học sinh thực hành đọc câu, giáo viên hướng dẫn cách phát âm đúng.
 3. Phát triển lời nói (10 phút)

  • Thảo luận về gà ri và gà gô: Học sinh được khuyến khích miêu tả và nói về những điều biết về gà ri và gà gô.
  • Thực hiện trò chơi đàm thoại: "Ai biết gì về gà?" Mỗi học sinh chia sẻ một sự thật hoặc trải nghiệm liên quan đến gà.
 4. Củng cố - Dặn dò (5 phút)

  • Tóm tắt nội dung bài học.
  • Dặn dò học sinh ôn tập các từ vựng và câu đã học tại nhà.

Đánh giá:

 • Đánh giá qua quan sát sự tham gia và tương tác của học sinh trong các hoạt động của bài học.

Giáo án này nhằm giúp học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết và phân biệt các âm "g" và "gh", đồng thời khuyến khích sự phát triển ngôn ngữ thông qua các chủ đề gần gũi và quen thuộc.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt