I. Tiếng Việt » Bài 20: k-kh


II. Hướng dẫn Bài 20: k-kh

 

Dưới đây là một bài giáo án cho bài học số 20 với chủ đề "k-kh" dành cho học sinh lớp 1. Bài học này bao gồm các phần đánh vần, tập đọc, tập viết, đọc thuộc lòng và phát triển lời nói tự nhiên.


Bài 20: k - kh

Mục tiêu bài học:

 • Học sinh nhận biết và phân biệt được âm "k" và âm "kh".
 • Học sinh đọc, viết được các từ có chứa âm "k" và "kh".
 • Học sinh đọc thuộc và trình bày câu chuyện ngắn.

Phương pháp giảng dạy:

 • Sử dụng phương pháp trực quan, gợi mở.
 • Phương pháp luyện tập, thực hành.

Chuẩn bị:

 • Bảng lớp, phấn màu.
 • Giáo án, sách giáo khoa.
 • Flashcard các từ ngữ.

Tiến trình bài học:

 1. Khởi động (5 phút)

  • Gọi vài học sinh lên bảng đọc nhanh các từ có âm "k" và "kh" đã học.
 2. Đánh vần (10 phút)

 3. Tập đọc (15 phút)

  • Từ mới: kẽ hở, khe đá, kì cọ, cá kho.
  • Giáo viên đọc mẫu, học sinh lặp lại theo từng nhóm.
  • Học sinh thực hành đọc cá nhân, giáo viên điều chỉnh phát âm.
 4. Tập viết (10 phút)

  • Viết lên bảng các từ và âm: k, kh, kẻ, khế.
  • Học sinh viết vào vở, luyện tập viết đúng hình thức chữ.
 5. Đọc thuộc câu (10 phút)

  • Câu để đọc thuộc: "Chị Kha kẻ vở cho bé Hà và bé Lê."
  • Học sinh đọc nối tiếp trong nhóm, sau đó đọc cá nhân.
 6. Phát triển lời nói tự nhiên (10 phút)

  • Giáo viên giới thiệu các âm thanh tự nhiên: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu.
  • Học sinh lặp lại và tìm hiểu trong các hoàn cảnh nào sử dụng các âm thanh này, âm thanh này phát ra từ đâu nhìn vào hình : gió thổi ù ù, đàn ong kêu vo vo, xe đạp chạy vù vù, tàu hỏa kêu tu tu.
 7. Kết thúc bài học (5 phút)

  • Ôn lại nội dung bài học.
  • Chuẩn bị bài và dụng cụ cho bài học tiếp theo.

Bài tập về nhà:

 • Học sinh về nhà đọc lại các từ và câu đã học.
 • Viết một đoạn văn ngắn sử dụng các từ với âm "k" và "kh".

Bài giáo án này được thiết kế để giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và thực hành với âm "k" và "kh", qua đó nâng cao kỹ năng đọc và viết của các em.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt