Tiếng Việt lớp 1 » Bài 65: iêm - yêm


Loading...
Bài 65: iêm - yêm ↓↑

iêm - yêm

 HS đọc và viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm

Đọc được câu ứng dụng:

 Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà.
Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con
 
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Điểm mười

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1