I. Tiếng Việt » Bài 3: Dấu sắc


II. Hướng dẫn Bài 3: Dấu sắc

Bài học số 3 dành cho các bé lớp 1 trong sách giáo khoa tiếng Việt sẽ giới thiệu về dấu sắc, một trong những dấu thanh quan trọng trong tiếng Việt. Dấu sắc được đặt trên nguyên âm để biểu thị âm thanh của nguyên âm đó được phát ra một cách sắc và nhanh. Việc nhận biết và sử dụng đúng dấu sắc sẽ giúp các bé phát âm chuẩn xác và tăng cường kỹ năng nghe nói.

Trong bài học này, các bé sẽ được làm quen với việc đọc và viết các từ có chứa dấu sắc. Các ví dụ điển hình có thể bao gồm các từ như "cá" (có dấu sắc trên chữ a), "má" (có dấu sắc trên chữ a), "té" (có dấu sắc trên chữ e), và "bó" (có dấu sắc trên chữ o). Các từ này được chọn vì chúng gắn liền với những hình ảnh gần gũi và dễ hình dung cho trẻ.

Qua bài học, các bé sẽ được thực hành đánh vần, phân biệt các từ có dấu sắc và không có dấu sắc, qua đó nắm bắt cách phát âm đúng các từ có dấu. Bài học cũng sẽ bao gồm các hoạt động tương tác như luyện phát âm, đọc theo mẫu, và viết các từ có dấu sắc để củng cố kiến thức và kỹ năng mới học.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt