I. Tiếng Việt » Bài 10: ô-ơ


II. Hướng dẫn Bài 10: ô-ơ

Dưới đây là một giáo án điện tử cho tiết học về các âm "ô" và "ơ", phù hợp cho học sinh lớp 1 theo sách giáo khoa Tiếng Việt, bài 10. Giáo án này nhằm giúp học sinh nhận biết, đọc và viết được các âm và từ mới, cũng như phát triển kỹ năng ngôn ngữ tổng thể thông qua sử dụng các phương tiện điện tử.

Mục tiêu bài học

 1. Kiến thức:
  • Nhận biết và phân biệt hai âm "ô" và "ơ".
  • Đọc và viết được các từ: "hô", "hồ", "hổ", "bơ", "bờ", "bở".
 2. Kỹ năng:
  • Đọc trơn các từ và câu ứng dụng.
  • Viết thạo các chữ cái lớn và từ mới học.
 3. Thái độ:
  • Hứng thú và tích cực tham gia học tập.

Chuẩn bị

 • Giáo cụ điện tử: Máy tính bảng hoặc máy tính có kết nối Internet, bảng trắng điện tử (nếu có).
 • Tài nguyên: Bài 10: ô-ơ, video hướng dẫn phát âm, flashcards điện tử.

Tiến trình bài học

1. Ổn định lớp (3 phút)

 • Mở đầu bằng một video ngắn về phong cảnh thiên nhiên với hồ nước để thu hút sự chú ý của học sinh.

2. Giới thiệu âm mới (15 phút)

 • Slide giới thiệu âm "ô" và "ơ": Sử dụng slide để trình bày chữ cái và phát âm. Học sinh xem slide và lặp lại phát âm theo video.
 • Thực hành phát âm: Sử dụng video clip để học sinh nghe và nhắc lại từng từ như "hô", "hồ", "hổ", "bơ", "bờ", "bở".
 • Nhận diện và đọc từ: Hiển thị flashcards điện tử và yêu cầu học sinh chỉ vào hình ảnh khi đọc từ.

3. Luyện đọc (10 phút)

 • Đọc câu ứng dụng: Hiển thị câu "Bé có vở vẽ" và "Bờ hồ" trên màn hình. Giáo viên đọc mẫu, sau đó học sinh đọc theo từng cá nhân và tập thể.
 • Hiểu nghĩa câu: Thảo luận về ý nghĩa của từng câu, giải thích từng từ trong câu.

4. Tập viết (15 phút)

 • Sử dụng bảng trắng điện tử: Hướng dẫn học sinh cách viết chữ "Ô", "Ơ", "Cô", "Cờ" sử dụng bảng điện tử hoặc trong vở tập viết.
 • Kiểm tra bài viết: Giáo viên kiểm tra qua màn hình chia sẻ của học sinh và nhận xét, sửa lỗi trực tiếp.

5. Phát triển lời nói (10 phút)

 • Trò chơi "Nối từ với hình ảnh": Học sinh sử dụng tablet để kéo thả từ vào đúng hình ảnh tương ứng trên màn hình lớp.
 • Kể chuyện: Học sinh tạo câu chuyện ngắn dựa trên các từ đã học, sử dụng máy tính bảng để ghi âm và chia sẻ với lớp.

6. Củng cố - Dặn dò (5 phút)

 • Tổng kết bài học, nhắc lại các từ và âm mới học.
 • Dặn dò học sinh ôn tập và chuẩn bị bài cho buổi học tiếp theo.

Đánh giá bài học

 • Quan sát trực tiếp và kiểm tra trực tuyến qua các bài tập trên máy tính bảng.
 • Đánh giá sự tiến bộ qua kết quả bài viết và khả năng đọc của học sinh.

Giáo án này tận dụng các công cụ điện tử của gogoedu Bài 10: ô-ơ để làm cho tiết học sinh động và hiệu quả hơn, giúp học sinh có trải nghiệm học tập tốt nhất.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

minhviendn:

Qua hay luôn

24/04/2024 20:54:00


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt