Tiếng Việt lớp 1 » Bài 61: ăm-âm


Loading...
Bài 61: ăm-âm ↓↑

ăm-âm

HS đọc và viết được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm
Đọc được câu ứng dụng:
Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1